2310233882 θεσσαλονίκη, 2343023388 Πολύκαστρο, 6937093935 κιν gastrenterologos.net@gmail.com
Select Page

Το τμήμα της παγκρεατικής κεφαλής απεικονίστηκε με έντονη ανομοιογένεια και αρκετές εστίες επασβέστωσης. Ο παγκρεατικός πόρος και οι διατεταμένοι παράπλευροι κλάδοι του διακρίνονται στον παγκρεατικό αυχένα και σώμα. Όσο πάγκρεας ελέγχθηκε δεν αναδεικνύει σαφή εικόνα μιτωτικής εξεργασίας. Εικόνα συμβατή με χρόνια παγκρεατίτιδα.

Αλέξανδρος Καραγιαννίδης

Αλέξανδρος Καραγιαννίδης

Γαστρεντερολόγος - Ηπατολόγος

Απόφοιτος ιατρικής σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Μετεκπαιδευθείς στη Γερμανία (EVK Düsseldorf)

κιν: 6937093935 - ιατρείο: 2310233882  |gastrenterologos.net@gmail.com

Share This