2310233882 θεσσαλονίκη, 2343023388 Πολύκαστρο, 6937093935 κιν gastrenterologos.net@gmail.com
Select Page

Ολόκληρος ο γαστρικός αυλός στο σώμα και στο θόλο καταλαμβάνεται από ευμεγέθες πολυποειδές μερικώς εξελκωμένο μόρφωμα. Η προώθηση του ενδοσκοπίου γίνεται κατά μήκος του ελάσσονος τόξου. Ως εκ τούτου το μόρφωμα θα πρέπει να εξορμάται από το μείζον τόξο. Γαστρικό άντρο χωρίς παθολογικά ευρήματα. Υπερηχογραφικά διακρίνεται μόρφωμα κυρίως υποηχοϊκό και με εκφυλιστικές κυστικές κοιλότητες σε επαφή με το μυικό χιτώνα του στομάχου. Αναπτύσσεται ενδογαστρικά και ως επί το πλείστον εξωγαστρικά. Οι διαστάσεις του αδρά εκτιμώνται στα 10x10cm. Ελήφθησαν πολλαπλά (ευμεγέθη) ιστιοτεμάχια με λαβίδα βιοψίας. Οισοφάγος χωρίς παθολογικά ευρήματα. Δεν παρατηρούνται παθολογικοί λεμφαδένες στο μεσοθωράκιο.

Εκ της όψης, του ιστορικού και της γενικής κατάστασης της ασθενούς το πιθανότερο να πρόκειται για τεράστιο εκφυλισμένο GIST. Η πιθανότητα άλλης προέλευσης οπωσδήποτε δεν μπορεί να αποκλειστεί (λέμφωμα κα).

Αλέξανδρος Καραγιαννίδης

Αλέξανδρος Καραγιαννίδης

Γαστρεντερολόγος - Ηπατολόγος

Απόφοιτος ιατρικής σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Μετεκπαιδευθείς στη Γερμανία (EVK Düsseldorf)

κιν: 6937093935 - ιατρείο: 2310233882  |gastrenterologos.net@gmail.com

Share This