2310233882 θεσσαλονίκη, 2343023388 Πολύκαστρο, 6937093935 κιν gastrenterologos.net@gmail.com
Select Page

Πιθανό Intraductal papillary mucinous neoplasm

Αλλοίωση αγκιστροειδούς απόφυσης παγκρέατος 1,8×1,3cm. πρόκειται για κυστικής υφής μόρφωμα με αρκετά διαφραγμάτια (πολυκυστικό). Συμπαγές στοιχείο με σαφήνεια δεν διακρίνεται. Κατά τη χρήση του ενδοσκοπικού υπερήχου και μετά από προσεκτική παρατήρηση διακρίνεται επικοινωνία του μορφώματος (ΕΠΙΚ) με τον μείζον παγκρεατικό πόρο (ΠΠ). Χοληδόχος πόρος 0,44cm και παγκρεατικός πόρος 0,26cm.

Παρόμοιας υφής αλλοίωση, μικρότερων διαστάσεων, υπάρχει και στην παγκρεατική ουρά. Και σε αυτή την αλλοίωση αναδεικνύεται επικοινωνία με τον παγκρεατικό πόρο.

Με βάση τη μορφολογία η πιθανότερη διαφορική διάγνωση γίνεται μεταξύ ορώδους κυσταδενώματος και Intraductal papillary mucinous neoplasm (ενδοπορικό θηλώδες βλεννώδες κυσταδένωμα) δευτερεύοντος κλάδου. Λόγω της επικοινωνίας με τον παγκρεατικό πόρο η πιθανότητα IPMN είναι πιθανότερη χωρίς να αποκλείεται άλλη νοσολογική οντότητα. Ακολούθησε FNA με βελόνη 22G.

Αλέξανδρος Καραγιαννίδης

Αλέξανδρος Καραγιαννίδης

Γαστρεντερολόγος - Ηπατολόγος

Απόφοιτος ιατρικής σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Μετεκπαιδευθείς στη Γερμανία (EVK Düsseldorf)

κιν: 6937093935 - ιατρείο: 2310233882  |gastrenterologos.net@gmail.com

Share This