2310233882 θεσσαλονίκη, 2343023388 Πολύκαστρο, 6937093935 κιν gastrenterologos.net@gmail.com
Select Page

Περίπτωση ασθενούς με ιστορικό πρόσφατης ολικής υστερεκτομής λόγω νεοπλασίας τραχήλου μήτρας. Σε follow up μετά 6μήνου (MRI/CT) διαπιστώθηκε ωοειδής αλλοίωση 2,5×1,4cm στην ελάσσονα πύελο με περιφερικό εμπλουτισμό κατά τη χορήγηση σκιαγραφικού.

Η αλλοίωση ανευρέθηκε παρά του τοιχώματος του σιγμοειδούς κόλου και αφού το linear ενδοσκόπιο προωθήθηκε έως και τα 17εκ από τον δακτύλιο του πρωκτού (περίπου στο ύψος της ορθοσιγμοειδικής ανάκαμψης όριο σιγμοειδές). Το υπερηχογραφικό εύρημα αντιστοιχεί στα ευρήματα της αξονικής τομογραφίας: πρόκειται για μόρφωμα με κεντρική κυστική κοιλότητα (τήξης?). Παρακεντήθηκε κατόπιν τούτου με βελόνη 22G. Με τον τρόπο αυτό αποκομίστηκαν δύο μακροσκοπικά ορατές μη αιμορραγικές συμπαγείς στήλες υλικού που εστάλησαν για κυτταρολογικό προσδιορισμό.

Η ασθενής καλύφθηκε προ και μετά την παρακέντηση με αντιβίωση και εξήλθε του ιατρείου χωρίς κανένα πρόβλημα.

Αλέξανδρος Καραγιαννίδης

Αλέξανδρος Καραγιαννίδης

Γαστρεντερολόγος - Ηπατολόγος

Απόφοιτος ιατρικής σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Μετεκπαιδευθείς στη Γερμανία (EVK Düsseldorf)

κιν: 6937093935 - ιατρείο: 2310233882  |gastrenterologos.net@gmail.com

Share This