2310233882 θεσσαλονίκη, 2343023388 Πολύκαστρο, 6937093935 κιν gastrenterologos.net@gmail.com
Select Page

Πρωτοπαθές πολυεστιακό χολλαγειοκαρκίνωμα ήπατος

Περίπτωση ασθενούς με πολλαπλές ηπατικές εστίες χωρίς εμφανή πρωτοπαθή εστία μετά από εκτεταμένη παρακλινική διερεύνηση. Απεικονιστικά αποτυπώθηκε υποψία ανομοιογένειας στην παγκρεατική κεφαλή πράγμα που δεν επιβεβαιώθηκε κατά τη χρήση του ενδοσκοπικού υπερηχογραφήματος.

Αντ’ αυτού επιλέχθηκε η λήψη κυτταρολογικού υλικού διαγαστρικά από ηπατική εστία πλησίον του γαστρικού τοιχώματος. Το υλικό ήταν επαρκές (κυτταρική στήλη) και με βοήθεια ανοσοϊστοχημείας τεκμηριώθηκε η διάγνωση (πρωτοπαθές πολυεστιακό χολλαγειοκαρκίνωμα ήπατος).

Αλέξανδρος Καραγιαννίδης

Αλέξανδρος Καραγιαννίδης

Γαστρεντερολόγος - Ηπατολόγος

Απόφοιτος ιατρικής σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Μετεκπαιδευθείς στη Γερμανία (EVK Düsseldorf)

κιν: 6937093935 - ιατρείο: 2310233882  |gastrenterologos.net@gmail.com

Share This