2310233882 θεσσαλονίκη, 2343023388 Πολύκαστρο, 6937093935 κιν gastrenterologos.net@gmail.com
Select Page

Δύο περιπτώσεις νευροενδοκρινικού όγκου παγκρέατος, Η μια στον παγκρεατικό αυχένα και η άλλη στην παγκρεατική κεφαλή. Στη δεύτερη περίπτωση η αλλοίωση ήταν μη ορατή σε CT ενώ ο όγκος ήταν ενεργός προκαλώντας διαρροϊκό σύνδρομο. Η διάγνωση τεκμηριώθηκε και στις δύο περιπτώσεις με EUS και λήψη κυτταρολογικού υλικού το οποίο αξιολογήθηκε ανοσοϊστοχημικά (χρώση με χρωμογρανίνη). Στο ενδοσκοπικό υπερηχογράφημα οι αλλοιώσεις έχουν τυπική εμφάνιση με σαφή όρια ενώ στην CT χαρακτηριστική είναι η αιμάτωσή τους στην αρτηριακή και φλεβική φάση.

Αλέξανδρος Καραγιαννίδης

Αλέξανδρος Καραγιαννίδης

Γαστρεντερολόγος - Ηπατολόγος

Απόφοιτος ιατρικής σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Μετεκπαιδευθείς στη Γερμανία (EVK Düsseldorf)

κιν: 6937093935 - ιατρείο: 2310233882  |gastrenterologos.net@gmail.com

Share This