2310233882 θεσσαλονίκη, 2343023388 Πολύκαστρο, 6937093935 κιν gastrenterologos.net@gmail.com
Select Page

Δύο πρόσφατες περιπτώσεις ασθενών με τυπικά ενδοσκοπικά και υπερηχογραφικά ευρήματα. Και στις δύο περιπτώσεις πρόκειται για εκτενές ενδοπορικό θηλώδες βλεννώδες νεόπλασμα του μείζονος παγκρεατικού πόρου. Υπάρχει σημαντική διάταση του μείζονος παγκρεατικού πόρου με προσκολλημένο υλικό στο τοίχωμά του το οποίο προφανώς αντιστοιχεί σε παχύρρευστη βλέννη.

Ενδοσκοπικά υπάρχει διάταση του παγκρεατικού στομίου στο φύμα του Vater (fishmaul) ενώ παρατηρείται και παχύρρευστη βλέννη να εξέρχεται από αυτό. Η παροσκολλημένη βλέννη είναι είτε διαυγής είτε λευκάζουσα, δίδοντας εσφαλμένα την εντύπωση πυώδους υγρού. Προφανώς η όψη της εξαρτάται από την σύνθεσή της (πρωτεϊνικό κλάσμα κα) ενώ η απομάκρυνσή της με χορήγηση νερού είναι δυσχερής.

Αλέξανδρος Καραγιαννίδης

Αλέξανδρος Καραγιαννίδης

Γαστρεντερολόγος - Ηπατολόγος

Απόφοιτος ιατρικής σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Μετεκπαιδευθείς στη Γερμανία (EVK Düsseldorf)

κιν: 6937093935 - ιατρείο: 2310233882  |gastrenterologos.net@gmail.com

Share This