2310233882 θεσσαλονίκη, 2343023388 Πολύκαστρο, 6937093935 κιν gastrenterologos.net@gmail.com
Select Page

Κύστη παγκρέατος με ενδοκυστικό διάφραγμα. αλλοίωση στην παγκρεατική κεφαλή με αυξημένους καρκινικούς δείκτες (CEA) μετά από παρακέντηση

Cystic lesion with septum of the pancreatic head probably of mucinous origin (CEA level >400IU/ml after FNA).

Αλέξανδρος Καραγιαννίδης

Αλέξανδρος Καραγιαννίδης

Γαστρεντερολόγος - Ηπατολόγος

Απόφοιτος ιατρικής σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Μετεκπαιδευθείς στη Γερμανία (EVK Düsseldorf)

κιν: 6937093935 - ιατρείο: 2310233882  |gastrenterologos.net@gmail.com

Share This