Επιλογή Σελίδας

Το ενδοσκόπιο προωθήθηκε έως και την 3η μοίρα του 12/λου. Η παγκρεατική κεφαλή απεικονίζεται με έντονη ανομοιογένεια και μικρά κυστικά μορφώματα των οποίων η συνέχεια με τον παγκρεατικό πόρο δεν μπορεί να διευκρινιστεί. Αμφότεροι οι μεγάλοι πόροι, ΧΠ και ΠΠ, καταλήγουν με διάταση (XΠ έως 1,3εκ με λάσπη και ΠΠ έως 0,38εκ) σε ανομοιογενή παγκρεατική περιοχή (2x2cm) πλησίον του φύματος. Εκ της περιοχής αυτής ελήφθη κυτταρολογικό υλικό δια βελόνης 22G (2x). Λοιπό πάγκρεας με ήπια ατροφία του παρεγχύματος και οριακή διάταση του παγκρεατικού πόρου. Χολολιθίαση.

Αλέξανδρος Καραγιαννίδης

Αλέξανδρος Καραγιαννίδης

Γαστρεντερολόγος - Ηπατολόγος

Απόφοιτος ιατρικής σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Μετεκπαιδευθείς στη Γερμανία (EVK Düsseldorf)

κιν: 6937093935 - ιατρείο: 2310233882  |alexkarag@gmail.com

Pin It on Pinterest