2310233882 θεσσαλονίκη, 2343023388 Πολύκαστρο, 6937093935 κιν gastrenterologos.net@gmail.com
Select Page

Ο χοληδόχος πόρος είναι 0,4εκ στην ενδοπαγκρεατική του μοίρα και 0,6εκ υφηπατικά. Εικόνα (μικρο-)λιθίασης δεν παρατηρείται. Ο παγκρεατικός πόρος είναι λεπτός (έως 0,2εκ) σε όλη του την πορεία. Αμφότεροι οι πόροι καταλήγουν χωρίς αξιόλογη διάταση στο φύμα το οποίο βρίσκεται στο χείλος ικανού μεγέθους 12/ικου εκκολπώματος. Πιθανότατα, λόγω του τελευταίου, ο χοληδόχος πόρος να υφίσταται ήπια συμπίεση ή παρεκτόπιση. Γαστρικό άντρο χωρίς διαταραχή της δομής του. Στο σώμα και θόλο παρατηρείται διάχυτη πάχυνση του τοιχώματος (έως 1,7εκ) με αναίρεση της φυσιολογικής στοιβάδωσής του (πλαστική λινίτιδα). Δεν παρατηρούνται αξιόλογοι λεμφαδένες περιπαγκρεατικά, περιγαστρικά, παρά του αλλήρειου τρίποδα ή στο μεσοθωράκιο. Ποσότητα ελεύθερου ασκιτικού υγρού.

Αλέξανδρος Καραγιαννίδης

Αλέξανδρος Καραγιαννίδης

Γαστρεντερολόγος - Ηπατολόγος

Απόφοιτος ιατρικής σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Μετεκπαιδευθείς στη Γερμανία (EVK Düsseldorf)

κιν: 6937093935 - ιατρείο: 2310233882  |gastrenterologos.net@gmail.com

Share This