Επιλογή Σελίδας

Το ενδοσκόπιο προωθήθηκε έως και την 3η μοίρα του 12/λου. Ελέγχθηκε ολόκληρο το πάγκρεας χωρίς ουσιώδη ευρήματα. Στο ύψος του παγκρεατικού αυχένα/όριο σώματος υπάρχει σαφώς αφοριζόμενο υποηχοϊκό μορφώμα 3x3cm το οποίο έχει τα ίδια χαρακτηριστικά υφής με τους παρακείμενους (αρκετούς) λεμφαδένες. Εκ του μορφώματος αυτού, το οποίο το πιθανότερο αποτελεί λεμφαδένα, ελήφθη κυτταρολογικό υλικό δια βελόνης 22G.

Αλέξανδρος Καραγιαννίδης

Αλέξανδρος Καραγιαννίδης

Γαστρεντερολόγος - Ηπατολόγος

Απόφοιτος ιατρικής σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Μετεκπαιδευθείς στη Γερμανία (EVK Düsseldorf)

κιν: 6937093935 - ιατρείο: 2310233882  |alexkarag@gmail.com

Pin It on Pinterest