2310233882 θεσσαλονίκη, 2343023388 Πολύκαστρο, 6937093935 κιν gastrenterologos.net@gmail.com
Select Page

Το ενδοσκόπιο προωθήθηκε έως και την 3η μοίρα του 12/λου. Ελέγχθηκε ολόκληρο το πάγκρεας χωρίς ουσιώδη ευρήματα. Στο ύψος του παγκρεατικού αυχένα/όριο σώματος υπάρχει σαφώς αφοριζόμενο υποηχοϊκό μορφώμα 3x3cm το οποίο έχει τα ίδια χαρακτηριστικά υφής με τους παρακείμενους (αρκετούς) λεμφαδένες. Εκ του μορφώματος αυτού, το οποίο το πιθανότερο αποτελεί λεμφαδένα, ελήφθη κυτταρολογικό υλικό δια βελόνης 22G.

Αλέξανδρος Καραγιαννίδης

Αλέξανδρος Καραγιαννίδης

Γαστρεντερολόγος - Ηπατολόγος

Απόφοιτος ιατρικής σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Μετεκπαιδευθείς στη Γερμανία (EVK Düsseldorf)

κιν: 6937093935 - ιατρείο: 2310233882  |gastrenterologos.net@gmail.com

Share This