2310233882 θεσσαλονίκη, 2343023388 Πολύκαστρο, 6937093935 κιν gastrenterologos.net@gmail.com
Select Page

Περίπτωση ασθενούς με ιστορικό βαριάς παγκρεατίτιδας στο παρελθόν. Αναφέρεται χειρουργική παροχέτευση παλαιότερης ψευδοκύστης. Στην παρούσα περίπτωση παρακολουθείται γνωστή ψευδοκύστη παγκρέατος στον ελάσσονα επιπλοϊκό θύλακο για αρκετούς μήνες (>18). Παρατηρήθηκε ραγδαία αύξηση των διαστάσεών της το τελευταίο 3μηνο (πιθανότατα λόγω ενδοκυστικής αιμορραγίας?). Ο ασθενής αναφέρει ενοχλήματα επιγαστρικού πόνου με χειροτέρευση τις νυκτερινές ώρες. Η συστηματική λήψη αναλγητικών είναι απαραίτητη.

Επιλέχθηκε η προσπάθεια ενδογαστρικής παροχέτευσης. Η κύστη (αδρές διαστάσεις 7x13cm) άπτεται του γαστρικού τοιχώματος στο ενδοσκοπικό υπερηχογράφημα. Διακρίνεται επίσης και η παρουσία λεπτού τοιχώματος.

Η κύστη προσπελάστηκε με βελόνη 19G. Υλικό αναρροφήθηκε και εστάλη για ανάλυση (αρνητικό για κακοήθεια, χαμηλοί καρκινικοί δείκτες). Η γαστρική οπή διεστάλη και τελικά τοποθετήθηκαν 2 πλαστικά pigtail 5cm 7Fr stent.

Στο τέλος της διαδικασίας το μέγεθος της κύστης ήταν λιγότερο από το μισό.

Αναμένεται η απεικονιστική παρακολούθηση τις επόμενες εβδομάδες.

Η ασθενής ήταν εντελώς ασυμπτωματική το απόγευμα της ιδίας ημέρας και πήρε εξιτήριο τη 2η μέρα.

Αλέξανδρος Καραγιαννίδης

Αλέξανδρος Καραγιαννίδης

Γαστρεντερολόγος - Ηπατολόγος

Απόφοιτος ιατρικής σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Μετεκπαιδευθείς στη Γερμανία (EVK Düsseldorf)

κιν: 6937093935 - ιατρείο: 2310233882  |gastrenterologos.net@gmail.com

Share This