2310233882 θεσσαλονίκη, 2343023388 Πολύκαστρο, 6937093935 κιν gastrenterologos.net@gmail.com
Select Page

Το ενδοσκόπιο προωθήθηκε χωρίς δυσκολία έως και την ορθοσιγμοειδική ανάκαμψη. Στη μεσότητα του ορθού, στην θέση της εξεργασίας (καρκίνος ορθού), υπάρχει ήπια στένωση του αυλού από επίμηκες έλκος. Υπερηχογραφικά διακρίνεται πάχυνση του τοιχώματος με διάσπαση της μυικής στοιβάδας (Τ3). Δεν ανευρίσκονται επιχώριοι λεμφαδένες (Ν0).

Σχόλιο: Η πάχυνση του τοιχώματος και η διάσπαση της μυική στοιβάδας μπορεί εν μέρει να αποδοθεί και στο οίδημα (και την φλεγμονή) από την ακτινοβολία της περιοχής.

Αλέξανδρος Καραγιαννίδης

Αλέξανδρος Καραγιαννίδης

Γαστρεντερολόγος - Ηπατολόγος

Απόφοιτος ιατρικής σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Μετεκπαιδευθείς στη Γερμανία (EVK Düsseldorf)

κιν: 6937093935 - ιατρείο: 2310233882  |gastrenterologos.net@gmail.com

Share This