2310233882 θεσσαλονίκη, 2343023388 Πολύκαστρο, 6937093935 κιν gastrenterologos.net@gmail.com
Select Page

Περίπτωση ασθενούς με μεγάλο ευμετακίνητο μόρφωμα στην γωνιαία εντομή του στομάχου. ενδοσκοπικά παρατηρείται σαφών ορίων πάχυνση του γαστρικού τοιχώματος (στο έλασσον τόξο) η οποία ακολουθεί τις φυσιολογικές περισταλτικές κινήσεις. υπερηχογραφικά διαπιστώνεται υπερηχογενής διεύρυνση του υποβλεννογονίου χιτώνα που αφορίζεται σαφώς από την παρακείμενη εξωτερική μυική στοιβάδα. Αλλοίωση με τυπικά χαρακτηριστικά λιπώματος στομάχου.

Αλέξανδρος Καραγιαννίδης

Αλέξανδρος Καραγιαννίδης

Γαστρεντερολόγος - Ηπατολόγος

Απόφοιτος ιατρικής σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Μετεκπαιδευθείς στη Γερμανία (EVK Düsseldorf)

κιν: 6937093935 - ιατρείο: 2310233882  |gastrenterologos.net@gmail.com

Share This