2310233882 θεσσαλονίκη, 2343023388 Πολύκαστρο, 6937093935 κιν gastrenterologos.net@gmail.com
Select Page

Περίπτωση αλλοίωσης στο γαστρικό σώμα με ομοιογένεια υποηχογένεια και σαφή όρια. Η αλλοίωση φαίνεται να εξορμάται από τον μυικό χιτώνα και είναι συμβατή με στρωματικό όγκος (GIST).

Homogeneous hypoechoic lesion with sharp margins at the upper stomach. The lesion’s origin is the external muscularis propria most probably representing a GIST.

Αλέξανδρος Καραγιαννίδης

Αλέξανδρος Καραγιαννίδης

Γαστρεντερολόγος - Ηπατολόγος

Απόφοιτος ιατρικής σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Μετεκπαιδευθείς στη Γερμανία (EVK Düsseldorf)

κιν: 6937093935 - ιατρείο: 2310233882  |gastrenterologos.net@gmail.com

Share This