2310233882 θεσσαλονίκη, 2343023388 Πολύκαστρο, 6937093935 κιν gastrenterologos.net@gmail.com
Select Page

Δύο περιπτώσεις με ίδια κλινική εμφάνιση και εργαστηριακή διερεύνηση: αιφνίδιος, ανώδυνος αποφρακτικός ίκτερος με ευρήματα τη διόγκωση παγκρέατος στην κεφαλή χωρίς να αναδεικνύεται σαφώς εστιακού τύπου αλλοίωση εντός αυτής. Και στις δύο περιπτώσεις ελήφθησαν κυτταρολογικά δείγματα (βελόνη 22G και 19G). Κυτταρολογικά αποδεικνύεται η διήθηση του παγκρεατικού παρεγχύματος με πολλά φλεγμονώδη στοιχεία. Στοιχεία για κακοήθεια δεν υπάρχουν. Και οι δύο περιπτώσεις έχουν IgG4 φυσιολογικό. Και οι δύο ασθενείς βρίσκονται υπό παρακολούθηση και επαναληπτικό απεικονιστικό επανέλεγχο.

Περίπτωση 1

Περίπτωση 2

Αλέξανδρος Καραγιαννίδης

Αλέξανδρος Καραγιαννίδης

Γαστρεντερολόγος - Ηπατολόγος

Απόφοιτος ιατρικής σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Μετεκπαιδευθείς στη Γερμανία (EVK Düsseldorf)

κιν: 6937093935 - ιατρείο: 2310233882  |gastrenterologos.net@gmail.com

Share This