2310233882 θεσσαλονίκη, 2343023388 Πολύκαστρο, 6937093935 κιν gastrenterologos.net@gmail.com
Select Page

case reports


Dieulafoy lesion

Dieulafoy lesion

Dieulafoy lesion in the upper stomach. A small hypoechic structure present in the submucosa. Strong sign present with Doppler. Αλέξανδρος Καραγιαννίδης Γαστρεντερολόγος - Ηπατολόγος Απόφοιτος ιατρικής σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου ΘεσσαλονίκηςΜετεκπαιδευθείς στη...
Αλλοίωση παγκρεατικής κεφαλής

Αλλοίωση παγκρεατικής κεφαλής

Αλλοίωση παγκρεατικής κεφαλής με διάταση του χοληδόχου και του κυστικού πόρου. Παρακέντηση για λήψη κυτταρολογικού υλικού. Αλέξανδρος Καραγιαννίδης Γαστρεντερολόγος - Ηπατολόγος Απόφοιτος ιατρικής σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου ΘεσσαλονίκηςΜετεκπαιδευθείς στη...
Καρκίνος παγκρεατικής κεφαλής

Καρκίνος παγκρεατικής κεφαλής

Καρκίνος παγκρεατικής κεφαλής με διάταση του παγκρεατικού πόρου. Παρακέντηση για λήψη κυτταρολογικού υλικού. Αλέξανδρος Καραγιαννίδης Γαστρεντερολόγος - Ηπατολόγος Απόφοιτος ιατρικής σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου ΘεσσαλονίκηςΜετεκπαιδευθείς στη Γερμανία (EVK...
Στρωματικός όγκος

Στρωματικός όγκος

Περίπτωση αλλοίωσης στο γαστρικό σώμα με ομοιογένεια υποηχογένεια και σαφή όρια. Η αλλοίωση φαίνεται να εξορμάται από τον μυικό χιτώνα και είναι συμβατή με στρωματικό όγκος (GIST). Homogeneous hypoechoic lesion with sharp margins at the upper stomach. The lesion’s...
Κύστη παγκρέατος

Κύστη παγκρέατος

Κύστη παγκρέατος με ενδοκυστικό διάφραγμα. αλλοίωση στην παγκρεατική κεφαλή με αυξημένους καρκινικούς δείκτες (CEA) μετά από παρακέντηση Cystic lesion with septum of the pancreatic head probably of mucinous origin (CEA level >400IU/ml after FNA). Αλέξανδρος...
Ενδοσκοπικός υπέρηχος, κύστη παγκρέατος

Ενδοσκοπικός υπέρηχος, κύστη παγκρέατος

Ενδογαστρική παροχέτευση παγκρεατικής ψευδοκύστης. Αλέξανδρος Καραγιαννίδης Γαστρεντερολόγος - Ηπατολόγος Απόφοιτος ιατρικής σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου ΘεσσαλονίκηςΜετεκπαιδευθείς στη Γερμανία (EVK Düsseldorf) κιν: 6937093935 - ιατρείο: 2310233882 ...
Λέμφωμα, ενδοσκοπικός υπέρηχος, ενδοσκοπικό υπερηχογράφημα

Λέμφωμα, ενδοσκοπικός υπέρηχος, ενδοσκοπικό υπερηχογράφημα

Abdominal lymph nodes at the pancreas corpus and cauda probably due to lymphoma are aspirated with a 22G and 19G FNA-needle. Αλέξανδρος Καραγιαννίδης Γαστρεντερολόγος - Ηπατολόγος Απόφοιτος ιατρικής σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου ΘεσσαλονίκηςΜετεκπαιδευθείς στη...
Καρκίνος παγκρέατος

Καρκίνος παγκρέατος

Καρκίνος παγκρέατος σε επαφή με την πυλαία φλέβα. η πιθανότητα νεοπλασματικής διήθησής της, έτσι όπως φαίνεται, είναι υπαρκτή. παρακέντηση με βελόνη 22G. Αλέξανδρος Καραγιαννίδης Γαστρεντερολόγος - Ηπατολόγος Απόφοιτος ιατρικής σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου...
Καρκίνος ορθού

Καρκίνος ορθού

Το ενδοσκόπιο προωθήθηκε χωρίς δυσκολία έως και την ορθοσιγμοειδική ανάκαμψη. Στη μεσότητα του ορθού, στην θέση της εξεργασίας (καρκίνος ορθού), υπάρχει ήπια στένωση του αυλού από επίμηκες έλκος. Υπερηχογραφικά διακρίνεται πάχυνση του τοιχώματος με διάσπαση της μυικής...
Κεφαλή παγκρέατος – αρχόμενο double duct sign

Κεφαλή παγκρέατος – αρχόμενο double duct sign

Το ενδοσκόπιο προωθήθηκε έως και την 3η μοίρα του 12/λου. Η παγκρεατική κεφαλή απεικονίζεται με έντονη ανομοιογένεια και μικρά κυστικά μορφώματα των οποίων η συνέχεια με τον παγκρεατικό πόρο δεν μπορεί να διευκρινιστεί. Αμφότεροι οι μεγάλοι πόροι, ΧΠ και ΠΠ,...
Πιθανό λέμφωμα, ενδοσκοπικός υπέρηχος

Πιθανό λέμφωμα, ενδοσκοπικός υπέρηχος

Το ενδοσκόπιο προωθήθηκε έως και την 3η μοίρα του 12/λου. Ελέγχθηκε ολόκληρο το πάγκρεας χωρίς ουσιώδη ευρήματα. Στο ύψος του παγκρεατικού αυχένα/όριο σώματος υπάρχει σαφώς αφοριζόμενο υποηχοϊκό μορφώμα 3x3cm το οποίο έχει τα ίδια χαρακτηριστικά υφής με τους...
Χρόνια παγκρεατίτιδα

Χρόνια παγκρεατίτιδα

Το τμήμα της παγκρεατικής κεφαλής απεικονίστηκε με έντονη ανομοιογένεια και αρκετές εστίες επασβέστωσης. Ο παγκρεατικός πόρος και οι διατεταμένοι παράπλευροι κλάδοι του διακρίνονται στον παγκρεατικό αυχένα και σώμα. Όσο πάγκρεας ελέγχθηκε δεν αναδεικνύει σαφή εικόνα...
GIST

GIST

Ολόκληρος ο γαστρικός αυλός στο σώμα και στο θόλο καταλαμβάνεται από ευμεγέθες πολυποειδές μερικώς εξελκωμένο μόρφωμα. Η προώθηση του ενδοσκοπίου γίνεται κατά μήκος του ελάσσονος τόξου. Ως εκ τούτου το μόρφωμα θα πρέπει να εξορμάται από το μείζον τόξο. Γαστρικό άντρο...
Πλαστική λινίτιδα

Πλαστική λινίτιδα

Ο χοληδόχος πόρος είναι 0,4εκ στην ενδοπαγκρεατική του μοίρα και 0,6εκ υφηπατικά. Εικόνα (μικρο-)λιθίασης δεν παρατηρείται. Ο παγκρεατικός πόρος είναι λεπτός (έως 0,2εκ) σε όλη του την πορεία. Αμφότεροι οι πόροι καταλήγουν χωρίς αξιόλογη διάταση στο φύμα το οποίο...
Νευροενδοκρινικός όγκος παγκρέατος

Νευροενδοκρινικός όγκος παγκρέατος

Δύο περιπτώσεις νευροενδοκρινικού όγκου παγκρέατος, Η μια στον παγκρεατικό αυχένα και η άλλη στην παγκρεατική κεφαλή. Στη δεύτερη περίπτωση η αλλοίωση ήταν μη ορατή σε CT ενώ ο όγκος ήταν ενεργός προκαλώντας διαρροϊκό σύνδρομο. Η διάγνωση τεκμηριώθηκε και στις δύο...
Λίπωμα στομάχου

Λίπωμα στομάχου

Περίπτωση ασθενούς με μεγάλο ευμετακίνητο μόρφωμα στην γωνιαία εντομή του στομάχου. ενδοσκοπικά παρατηρείται σαφών ορίων πάχυνση του γαστρικού τοιχώματος (στο έλασσον τόξο) η οποία ακολουθεί τις φυσιολογικές περισταλτικές κινήσεις. υπερηχογραφικά διαπιστώνεται...
Διόγκωση παγκρέατος

Διόγκωση παγκρέατος

Δύο περιπτώσεις με ίδια κλινική εμφάνιση και εργαστηριακή διερεύνηση: αιφνίδιος, ανώδυνος αποφρακτικός ίκτερος με ευρήματα τη διόγκωση παγκρέατος στην κεφαλή χωρίς να αναδεικνύεται σαφώς εστιακού τύπου αλλοίωση εντός αυτής. Και στις δύο περιπτώσεις ελήφθησαν...
Intraductal papillary mucinous neoplasm (IPMN)

Intraductal papillary mucinous neoplasm (IPMN)

Πιθανό Intraductal papillary mucinous neoplasm Αλλοίωση αγκιστροειδούς απόφυσης παγκρέατος 1,8×1,3cm. πρόκειται για κυστικής υφής μόρφωμα με αρκετά διαφραγμάτια (πολυκυστικό). Συμπαγές στοιχείο με σαφήνεια δεν διακρίνεται. Κατά τη χρήση του ενδοσκοπικού υπερήχου και...
Γαστρικός δακτύλιος: διάβρωση και διάτρηση

Γαστρικός δακτύλιος: διάβρωση και διάτρηση

Γαστρικός δακτύλιος με διάβρωση και διάτρηση στο στόμαχο Περίπτωση ασθενούς στον οποίο τοποθετήθηκε προ ετών γαστρικός δακτύλιος για απώλεια βάρους. Ο ασθενής αναφέρει προοδευτικά παλινδρομικά ενοχλήματα με αποβολή μέρους των εμεσμάτων και από τη μύτη. Ενδοσκοπικά...
Ψευδοκύστη παγκρέατος – ενδογαστρική παροχέτευση

Ψευδοκύστη παγκρέατος – ενδογαστρική παροχέτευση

Περίπτωση ασθενούς με ιστορικό βαριάς παγκρεατίτιδας στο παρελθόν. Αναφέρεται χειρουργική παροχέτευση παλαιότερης ψευδοκύστης. Στην παρούσα περίπτωση παρακολουθείται γνωστή ψευδοκύστη παγκρέατος στον ελάσσονα επιπλοϊκό θύλακο για αρκετούς μήνες (>18). Παρατηρήθηκε...
Ψευδοκύστη παγκρέατος με αυτόματη ρήξη

Ψευδοκύστη παγκρέατος με αυτόματη ρήξη

Περίπτωση ασθενούς με γνωστές ψευδοκύστεις παγκρέατος αποτέλεσμα οξείας παγκρεατίτιδας στο παρελθόν. Κατά την είσοδο του ενδοσκοπίου στο στόμαχο διακρίνονται πήγματα αιματίνης και κατά τον προσεκτικότερο έλεγχο υπάρχει μικρή εξέλκωση στο οπίσθιο τοίχωμα του γαστρικού...
Αδένωμα φύματος Vater

Αδένωμα φύματος Vater

Ενδοσκοπικό υπερηχογράφημα σε περίπτωση ασθενούς με γενετική προδιάθεση. Απεικονίζεται λαχνωτό αδένωμα στο μείζον φύμα. Υπερηχογραφικά υπάρχει αλλοίωση που κείτεται όπως φαίνεται επιφανειακά ενώ δεν δίδεται η εντύπωση διεύρυνσης του χοληδόχου πόρου ή ενδοπορικής...
Αδενοκαρκίνωμα φύματος Vater

Αδενοκαρκίνωμα φύματος Vater

Περίπτωση ασθενούς με ευμεγέθη ιστίο σωληνολαχνωτής υφής στο φύμα του Vater. Κατά τον υπερηχογραφικό έλεγχο διακρίνεται η διάσπαση της μυικής στοιβάδας και επέκταση του διηθήματος στο πέριξ παρέγχυμα πράγμα που καθιστά την αλλοίωση Τ3 στάδιο. Οι εικόνες αυτές είναι σε...
Γαστροστομία – buried bumper

Γαστροστομία – buried bumper

Γαστροστομία που τοποθετήθηκε προ καιρού σε κατακεκλημένο ασθενή. Κατά την κλινική αξιολόγηση εντύπωση προκαλεί ότι ενώ επιτρέπεται η περιστροφή του σωλήνα της στομίας, δεν επιτρέπεται η ελαφρά έστω προώθησή του εντός του στομάχου, κίνηση απαραίτητη ως γνωστό κατά την...
Mόρφωμα ελάσσονος πυέλου

Mόρφωμα ελάσσονος πυέλου

Περίπτωση ασθενούς με ιστορικό πρόσφατης ολικής υστερεκτομής λόγω νεοπλασίας τραχήλου μήτρας. Σε follow up μετά 6μήνου (MRI/CT) διαπιστώθηκε ωοειδής αλλοίωση 2,5×1,4cm στην ελάσσονα πύελο με περιφερικό εμπλουτισμό κατά τη χορήγηση σκιαγραφικού. Η αλλοίωση ανευρέθηκε...
Πολυεστιακό χολαγγειοκαρκίνωμα

Πολυεστιακό χολαγγειοκαρκίνωμα

Πρωτοπαθές πολυεστιακό χολλαγειοκαρκίνωμα ήπατος Περίπτωση ασθενούς με πολλαπλές ηπατικές εστίες χωρίς εμφανή πρωτοπαθή εστία μετά από εκτεταμένη παρακλινική διερεύνηση. Απεικονιστικά αποτυπώθηκε υποψία ανομοιογένειας στην παγκρεατική κεφαλή πράγμα που δεν...
IPMN παγκρέατος

IPMN παγκρέατος

Δύο πρόσφατες περιπτώσεις ασθενών με τυπικά ενδοσκοπικά και υπερηχογραφικά ευρήματα. Και στις δύο περιπτώσεις πρόκειται για εκτενές ενδοπορικό θηλώδες βλεννώδες νεόπλασμα του μείζονος παγκρεατικού πόρου. Υπάρχει σημαντική διάταση του μείζονος παγκρεατικού πόρου με...