2310233882 θεσσαλονίκη, 2343023388 Πολύκαστρο, 6937093935 κιν gastrenterologos.net@gmail.com
Select Page

Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού τι είναι;

Το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού είναι ένα ανθεκτικό μικρόβιο που επιβιώνει στο εξαιρετικά επιθετικό περιβάλλον του στομάχου. Ενοχοποιείται για γαστρίτιδα (από ήπια έως βαριά), έλκη στομάχου και δωδεκαδακτύλου και σε ορισμένες περιπτώσεις με καρκίνο του στομάχου και λέμφωμα. Η παρουσία του μπορεί να διαγνωστεί:

  • είτε κατά τη διάρκεια της γαστροσκόπησης με την ανώδυνη λήψη δείγματος (βιοψία)
    • το οποίο στη συνέχεια τοποθετείται σε ειδικό αντιδραστήριο και αναγιγνώσκεται άμεσα το αποτέλεσμα ή
    • με δείγμα το οποίο στη συνέχεια στέλνεται σε παθολογοανατομικό εργαστήριο και εκτιμάται ιστολογικά δηλαδή κάτω από το μικροσκόπιο. Με τον τρόπο αυτό δεν διαγιγνώσκεται μόνο η παρουσία του ελικοβακτηριδίου αλλά λαμβάνονται και πληροφορίες για την κατάσταση του στομάχου (την παρουσία γαστρίτιδας, τον βαθμό της φλεγμονής κτλ). Με ποιον τρόπο θα γίνει η διάγνωση για το ελικοβακτηρίδιο (βιοψία ή όχι) εξαρτάται από τα ευρήματα κατά την ενδοσκόπηση και την υποκειμενική εκτίμηση του γαστρεντερολόγου.
  • με τη διενέργεια ειδικού τεστ αναπνοής (Helibobacter-Infai test) το οποίο με κάποιο κόστος στέλνεται σε ειδικό εργαστήριο στην Αθήνα (συνήθως για την επαλήθευση της αποτελεσματικότητας της αγωγής εκρίζωσης).
  • με άλλες μεθόδους (όπως αντισώματα στο αίμα, την παρουσία του αντιγόνου του ελικοβακτηριδίου στα κόπρανα κτλ) οι οποίες είτε δεν είναι τόσο αξιόπιστες είτε δεν είναι ευρέως διαδεδομένες.

Το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού πως αντιμετωπίζεται;

Η παρουσία του ελικοβακτηριδίου του πυλωρού στο στόμαχο επιβάλει την απομάκρυνσή του πράγμα που είναι γνωστό και ως αγωγή εκρίζωσης του ελικοβακτηριδίου.

Η αγωγή περιλαμβάνει τη χορήγηση ενός ισχυρού αντιόξινου (μιας πραζόλης γνωστή και ως αναστολέας της αντλίας πρωτονίων ΑΑΠ, πάντα προ φαγητού) πρωί-βράδυ συνοδευόμενο από ένα ειδικό σχήμα αντιβιοτικών (και αυτά πρωί βράδυ, πάντα μετά φαγητού) συνήθως για 10-14 ημέρες. Μπορεί κανείς τις ημέρες της αγωγής, λόγω της λήψης αρκετών αντιβιοτικών (και της διαταραχής της χλωρίδας του εντέρου που προκαλείται), να λαμβάνει συμπληρωματικά και σκεύασμα προβιοτικών (όπως Prolife, Ultra-Levure κτλ).

Λόγω της λήψης αντιβιοτικών θα πρέπει να ενημερώνετε τον ιατρό για γνωστή αλλεργία σε κάποια φάρμακα.
Συστήνεται επίσης λόγω της λήψης αρκετών φαρμακευτικών σκευασμάτων να ελέγχεται η πιθανή αλληλεπίδραση με φάρμακα που λαμβάνονται ήδη (ενημερώστε τον ιατρό τί ακριβώς λαμβάνετε) αλλά και να αποφεύγεται η λήψη αλκοόλ.

Αλέξανδρος Καραγιαννίδης

Αλέξανδρος Καραγιαννίδης

Γαστρεντερολόγος - Ηπατολόγος

Απόφοιτος ιατρικής σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Μετεκπαιδευθείς στη Γερμανία (EVK Düsseldorf)

κιν: 6937093935 - ιατρείο: 2310233882  |gastrenterologos.net@gmail.com

Share This