2310233882 θεσσαλονίκη, 2343023388 Πολύκαστρο, 6937093935 κιν gastrenterologos.net@gmail.com
Select Page

Bιοψίες τι είναι;

Πολύ συχνά κατά τη διάρκεια κάποιας εξέτασης (γαστροσκόπηση ή κολονοσκόπηση), όπως θα σας πει και ο ιατρός, είμαστε αναγκασμένοι να πάρουμε βιοψίες, δηλαδή μικρά δείγματα από το στομάχι ή το έντερο και να τα στείλουμε για παθολογοανατομική (μικροσκοπική) εξέταση. Αυτό γίνεται είτε για να προσδιορίσουμε κάποια φλεγμονή π.χ. στο στομάχι ή το έντερο, είτε όταν κόβουμε πολύποδες ή παίρνουμε κομμάτια από αυτούς προκειμένου να εκτιμηθούν μικροσκοπικά.

Οι βιοψίες λαμβάνονται με ειδική λαβίδα χωρίς να προκληθούν ενοχλήματα (πόνος κτλ). Αυτό συμβαίνει γιατί ο στόμαχος και το έντερο δεν έχουν (αισθητική) νεύρωση όπως το δέρμα. Άρα η λήψη των βιοψιών αυτών γίνεται εντελώς ανώδυνα.

Για την απλή λήψη βιοψιών κατά τη διάρκεια διαγνωστικής γαστροσκόπησης ή κολονοσκόπησης δεν χρειάζεται ο εξεταζόμενος να σταματήσει τα αντιπηκτικά φάρμακα που ενδεχομένως παίρνει (Salospir, Plavix, Sintrom κτλ).

Σημείωση: στην περίπτωση του Sintrom θα πρέπει να είναι ρυθμισμένο το INR στις αιματολογικές εξετάσεις. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να συνεννοηθείτε με τον θεράποντα ιατρό σας.

Αλέξανδρος Καραγιαννίδης

Αλέξανδρος Καραγιαννίδης

Γαστρεντερολόγος - Ηπατολόγος

Απόφοιτος ιατρικής σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Μετεκπαιδευθείς στη Γερμανία (EVK Düsseldorf)

κιν: 6937093935 - ιατρείο: 2310233882  |gastrenterologos.net@gmail.com

Share This