2310233882 θεσσαλονίκη, 2343023388 Πολύκαστρο, 6937093935 κιν gastrenterologos.net@gmail.com
Select Page
covid-19 κορωνιός

Η πανδημία από covid-19 οδηγεί σε τεράστιο βουνό ιατρικών αποβλήτων

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), περισσότεροι από 200.000 τόνοι ιατρικών απορριμμάτων έχουν συσσωρευτεί παγκοσμίως ως αποτέλεσμα της πανδημίας του κορωνοϊού covid-19. Το μεγαλύτερο ποσό εξ’αυτών είναι πλαστικά απόβλητα.

Ο οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών με έδρα τη Γενεύη ζήτησε σήμερα στρατηγικές για την προστασία των ανθρώπων και του περιβάλλοντος από κακή ή ελλιπής απόρριψη χρησιμοποιημένων προστατευτικών στολών, κιτ δοκιμών και υλικών εμβολιασμού.

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, τα δισεκατομμύρια εμβολιασμοί από την αρχή της πανδημίας έχουν δημιουργήσει τουλάχιστον 144.000 τόνους από χρησιμοποιημένες βελόνες, σύριγγες και δοχεία συλλογής. Επιπλέον, 87.000 τόνοι προστατευτικού ρουχισμού παραδόθηκαν μόνο από τα Ηνωμένα Έθνη μεταξύ Μαρτίου 2020 και Νοεμβρίου 2021.

Στα τεστ για κορωνοϊό υπάρχουν έως και 2.600 επιπλέον τόνοι απορριμμάτων και 731.000 λίτρα χημικών απορριμμάτων. Οι προστατευτικές μάσκες για ιδιωτική χρήση δεν περιλαμβάνονται στις εκτιμήσεις.

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, ακόμη και πριν από την πανδημία, το ένα τρίτο όλων των εγκαταστάσεων υγειονομικής περίθαλψης δεν ήταν σε θέση να απορρίψουν τα απόβλητά τους σωστά. Τα πρόσθετα απόβλητα COVID-19 ενέχουν κίνδυνο για την υγεία και το περιβάλλον όπως και για τους ιατρούς και τους ανθρώπους που ζουν κοντά σε χώρους υγειονομικής ταφής, ανέφερε.

Ο ΠΟΥ πιέζει για πιο πράσινες συσκευασίες, επαναχρησιμοποιήσιμα προστατευτικά ρούχα και επενδύσεις σε συστήματα ανακύκλωσης. «Ο COVID-19 αποκάλυψε στον κόσμο τα κενά και τις αδυναμίες στην παραγωγή, χρήση και απόρριψη προϊόντων υγείας», δήλωσαν στελέχοι του ΠΟΥ.

Αλέξανδρος Καραγιαννίδης

Αλέξανδρος Καραγιαννίδης

Γαστρεντερολόγος - Ηπατολόγος

Απόφοιτος ιατρικής σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Μετεκπαιδευθείς στη Γερμανία (EVK Düsseldorf)

κιν: 6937093935 - ιατρείο: 2310233882  |gastrenterologos.net@gmail.com

Share This