2310233882 θεσσαλονίκη, 2343023388 Πολύκαστρο, 6937093935 κιν gastrenterologos.net@gmail.com
Select Page

στοιχεία επικοινωνίας

Ιατρείο Θεσσαλονίκης:

Δημητρίου Γούναρη 48, 54621 Θεσσαλονίκη
Δευτέρα: 9-13.30
Τετάρτη: 9-13.30
Παρασκευή: 9-13.30

Ιατρείο Πολυκάστρου:

Θερμοπυλών 7, 61200 Πολύκαστρο
Τρίτη: 9-13.30

φόρμα επικοινωνίας